UAB "SAUGUMO TARNYBA" - profesional?s saugumo sprendimai+37065251100
info@saugumotarnyba.lt

Svarbi? asmen? apsauga

Svarbi? asmen? apsauga

Organizuojame svarbi? asmen? (VIP) apsaug? . Svarb?s verslo subjektai Lietuvoje dažnai rizikuoja tapti nusikalt?li? ar konkurent? taikiniais. M?s? tarnyba teikia ?vairaus lygio VIP apsaug? – asmens sargybiniai, patalp?, automobili? tikrinimas, maršrut? sudarymas, išankstin? žvalgyba ir kita veikla. Veikiame pagal populiariausias SAS, Secret Service ir kit? šali? taktikas. Darbuotojai – buv? kariuomen?s ir policijos spec. padalini? [...]

Ginkluota palyda

Ginkluota palyda

Organizuojame svarbi? asmen? (VIP) sutikim? oro uoste, palyd? bei ginkluot? apsaug? visos viešnag?s Lietuvoje metu. Jei turite reikal? Lietuvoje, kreipkit?s ? mus, ir J?s? saugum? organizuos profesionalai, besir?pinantys valstyb?s vadov? apsauga. Konvojuojame ypatingai svarbius krovinius. Maršrut? parinkimas, automobili?, kambari?, susitikimo viet? patikrinimas d?l IED bei pasiklausymo ?rengini?. Tik kvalifikuoti kariuomen?s bei policini? spec. padalini? veteranai [...]

Greito reagavimo ekipažas

Nauja paslauga Lietuvoje klientams pageidaujantiems VIP klas?s apsaugos, ta?iau trokštantiems asmens laisv?s ir nem?gstantiems, kai asmens sargybinis kv?puoja ? nugar? J?s gausite pult?, kur? paspaudus ? pavojaus viet? atvyks greito reagavimo ekipažas. Šiais kriz?s laikais, kai visos saugos tarnybos taupo pinigus darbuotoj? s?skaita, sunku rasti ?mon?, kuri suteikt? savalaik? apsaug? aliarmo atveju. M?s? ekipažuose dirba [...]

Objekt? apsauga

Objekt? apsauga

Objekt? apsauga naudojant technologines priemones ir/ar fizin? apsaug?. Organizuojame mini gyvenvie?i? apsaugos planus parenkant optimalius sprendimus, pvz kai saugoma tik kamer? bei davikli? pagalba, o reaguojama iš išor?s. Sustiprintai apsaugai galime ?rengti m?s? postus. Visi apsaugos darbuotojai – ilgame?iai profesionalai., sugebantys lanks?iai reaguoti ? situacijas, taip pat mandagiai besielgiantys su gyvenvie?i? rezidentais. Pagal atskir? pageidavim? [...]

Rengini? apsauga

Rengini? apsauga

Galime organizuoti profesionali? rengini?, susitikim? ar šven?i? apsaug?: Jei r?pinat?s, kad švent? ?vykt? sklandžiai ir jos nesudrumst? neprašyti sve?iai Jei kvie?iate užsienio partnerius, ir norite, kad j? viešnag? b?t? saugi. pasikliaukite m?s? profesionalumu.

Svarbi? asmen? apsauga
Svarbi? asmen? apsauga

Organizuojame svarbi? asmen? (VIP) apsaug? . Svarb?s verslo subjektai Lietuvoje dažnai rizikuoja tapti nusikalt?li? ar konkurent? taikiniais. M?s? tarnyba teikia ?vairaus lygio VIP apsaug? – asmens sargybiniai, patalp?, automobili? tikrinimas, maršrut? sudarymas, išankstin? žvalgyba ir kita veikla. Veikiame pagal populiariausias SAS, Secret Service ir kit? šali? taktikas. Darbuotojai – buv? kariuomen?s ir policijos spec. padalini? [...]

Ginkluota palyda
Ginkluota palyda

Organizuojame svarbi? asmen? (VIP) sutikim? oro uoste, palyd? bei ginkluot? apsaug? visos viešnag?s Lietuvoje metu. Jei turite reikal? Lietuvoje, kreipkit?s ? mus, ir J?s? saugum? organizuos profesionalai, besir?pinantys valstyb?s vadov? apsauga. Konvojuojame ypatingai svarbius krovinius. Maršrut? parinkimas, automobili?, kambari?, susitikimo viet? patikrinimas d?l IED bei pasiklausymo ?rengini?. Tik kvalifikuoti kariuomen?s bei policini? spec. padalini? veteranai [...]

Greito reagavimo ekipažas

Nauja paslauga Lietuvoje klientams pageidaujantiems VIP klas?s apsaugos, ta?iau trokštantiems asmens laisv?s ir nem?gstantiems, kai asmens sargybinis kv?puoja ? nugar? J?s gausite pult?, kur? paspaudus ? pavojaus viet? atvyks greito reagavimo ekipažas. Šiais kriz?s laikais, kai visos saugos tarnybos taupo pinigus darbuotoj? s?skaita, sunku rasti ?mon?, kuri suteikt? savalaik? apsaug? aliarmo atveju. M?s? ekipažuose dirba [...]

Objekt? apsauga
Objekt? apsauga

Objekt? apsauga naudojant technologines priemones ir/ar fizin? apsaug?. Organizuojame mini gyvenvie?i? apsaugos planus parenkant optimalius sprendimus, pvz kai saugoma tik kamer? bei davikli? pagalba, o reaguojama iš išor?s. Sustiprintai apsaugai galime ?rengti m?s? postus. Visi apsaugos darbuotojai – ilgame?iai profesionalai., sugebantys lanks?iai reaguoti ? situacijas, taip pat mandagiai besielgiantys su gyvenvie?i? rezidentais. Pagal atskir? pageidavim? [...]

Rengini? apsauga
Rengini? apsauga

Galime organizuoti profesionali? rengini?, susitikim? ar šven?i? apsaug?: Jei r?pinat?s, kad švent? ?vykt? sklandžiai ir jos nesudrumst? neprašyti sve?iai Jei kvie?iate užsienio partnerius, ir norite, kad j? viešnag? b?t? saugi. pasikliaukite m?s? profesionalumu.

Konsultacijos
Konsultacijos

Konsultuojame asmens savigynos ginklo ?sigijimo klausimais. Padedame organizuoti objekto apsaug? Galime išmokyti efektyviai naudotis savigynos ginklu Mokome valdyti ginkl?, jo išrinkimo, prieži?ros (sertifikuotas Glock ginklininkas) Vykdome nuolatines treniruotes savigynos ginklo tur?tojams Turime specialist?, galint? konsultuoti asmenin?s ekipuot?s, d?kl? bei šarvini? liemeni? srityje.